See lugu kirjeldab pikemalt Brave Kids projektiga tutvumist ja selle projekti laiendamist Eestisse 2019. aastal.
Lisaks korraldame lastelaagreid meie armsatele lastele ja võimaldame looduslähedust ja koduloomade seltskonda nautida kõigil huvilistel.

BK lugugu sai alguse meie jaoks alguse 2014. aastal, kui Tallinnas tegutseva Tsirkusestuudio Folie toredad treenerid tulid oma oskusi jagama Varbola Lastead-Algkooli lastele. Sama aasta lõpus sai tsirkusestuudio kutse osalemiseks rahvusvahelises heategevuslikus haridusprojektis Brave Kids (BK), kus erinevate riikide lapsed tutvustavad teiste riikide lastele oma rahvakultuuri, õpetades ja jagades oma teadmisi ja oskusi ning vormides kõik õpitu ühiseks etenduskunstiks. Üheskoos harjutades luuakse erinevatest maailmajagudest pärit laste kogemustest etendus, mida esitatakse väga suurele publikule (1800). Projekt võimaldab lastel saada uusi kogemusi, laiendada oma silmaringi erinevate kultuuritraditsioonide osas, näha ja kogeda mujal maailmas toimuvat, harjutada koos eakaaslastega, luua etendus  ja pääseda suurele lavale. Tsirkusestuudio esindajatena sõitsid 2015. aastal Poolas toimuvale üritusele Varbola kooli lapsed koos juhendaja Gailiga. Poolas toimunust saate täpsema ülevaate siin.
Sellele järgnes kutse osaleda samas BK projektis ka 2016. aastal. Gaili juhendamisel sõitsid sel korral Eestit esindama Märjamaa tantsurühma Sirgulised kuus tantsijat, neli tüdrukut ja kaks poissi. Nende poolt kogetuga saate tutvuda siin.
Tänu BK programmile on tekkinud uusi sõprussidemeid, mille esimeseks tulemuseks oli Mongolfieri Tsirkuseteatri esinemine Märjamaa Folgil 2016.aasta suvel. Parimad hetked siin.
2017. aastal sai tantsurühm Sirgulised Venemaal Peterburis tegutsevalt tsirkusekoolilt küllakutse Viiburisse. Sõit toimus sama aasta juuni esimestel päevadel. Pildigalerii ja ülevaate toimunust leiate siit.
2018. aastal osales Gaili juhendamisel rühm Märjamaa Gümnaasiumi lapsi BK programmi raames Poolas, Bialystokis. Laste kogetust leiate ülevaate siin.
Nende aastate jooksul on selle projekti raames oma abistava käe ulatanud mitmed toredad inimesed. Nende hulgas on olnud õpetajaid, juhendajaid, kui ka lapsevanemaid. Aitäh Teile kõigile!
2019. aasta eesmärgiks oli korraldada Brave Kids 2019 ka Eestis Märjamaal. Täpsemat teavet planeeritavast leiate siin.
Juba 2016. aastal tekkinud mõttest tuua BK programmi raames erinevate maade laste rühmad ka Eestisse, hakkas 2018. aasta reisi ajal ideest kujunema reaalne algatus. Selle projekti ellu viimine oli ka aluseks meie MTÜ loomisele.
EstLike MTÜ asutajateks on kõikidel nendel aastatel toimunud üritustega otseselt ja kaudselt seotud olnud kaks naist. Peakorraldajaks on haridusvaldkonnas töötav Gaili ja tugiisikuks on finantsvallas pikaajalist kogemust omav Riina.
Selleks, et tuua erinevate maade lapsed Eestisse, vajasime tuge ja abi kõigilt, kes seda suudavad ja soovivad pakkuda. Vajasime tublisid peresid, kes soovivad aidata külla tulevate laste majutamisel. Samuti vajasime vabatahtlike abi kahe nädala jooksul läbi viidavates töötubades. Kindlasti vajasime abi ka materiaalsete vahendite leidmiseks. Neid oli tarvis nii külla kutsutavate laste ning nende juhendajate transportimiseks ja toitlustamiseks, kui ka ruumide rendiks, juhendajate palkamiseks ning veel paljudeks muudeks tegevusteks.
Projekt sai edukalt ellu viidud, majanduslikult oli väga keeruline, aga sellest ei teadnud midagi lapsed. Täname kõiki vabatahtlikke, kes aitasid unistusel teoks saada!